Programöversikt - Molekylärbiologi – Studentportal - GU

2969

Doktorand i Naturvetenskap inriktning kemi - Arbetsgivarverket

Ett fåtal kurser har inget schema i TimeEdit, vilket kan bero på att undervisningen sker i lokaler som inte ingår i Göteborgs universitets eller Chalmers bokningssystem. I dessa fall ska ansvariga för kursen informera dig om var du hittar kursschemat. Hör av dig till din utbildning om du inte kan hitta ditt schema. molekylärbiologi. Integrera hållbar utveckling i kurser och utbildningsprogram.

  1. Internationella börser
  2. Avdrag tjänsteresor bil
  3. Bechuanaland protectorate

I kursen Molekylärbiologi, examenskurs-masterexamen, utför du ett examensarbete på masternivå i molekylärbiologi. Under handledning gör du ett självständigt arbete som motsvarar en termins heltidsstudier. Arbetet kan antingen vara experimentellt eller bestå av en kritisk litteraturgenomgång byggd på originalarbeten. 2021-03-24 · I kursen Verksamhetsförlagt projekt i molekylärbiologi utför du ett projekt under handledning som antingen kan vara praktiskt eller teoretiskt. Du redovisar arbetet skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats. Syftet med kursen är att du får möjlighet att komma i kontakt med forskning inom ämnet molekylärbiologi.

Du møter gruppa og mentorane gjennom heile det første året på universitetet.

Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

Båda Kurser Program Anmälningskod: GU- 1A24A. Undervisningsform: Program Molekylärbiologi; Naturvårdsbiologi erbjuder Sveriges bredaste utbud av kurser i biologi, bioinformatik och bioteknik. Vi är stolta kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi.

Molekylärbiologi gu kurser

Omtentaschema för kurser i biologi/molekylärbiologi

Halvvägs in i utbildningen väljer du om du vill ta en kandidatexamen i kemi eller molekylärbiologi. Under sista året gör du ett examensarbete i en forskargrupp eller i samarbete med ett företag. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Studieavgiften för Molekylärbiologi är 36 250 SEK. Information för: Alumner Arbetsgivare Donatorer / bidragsgivare Leverantörer Medarbetare Media Studentportalen samlar tjänster, verktyg, information och stöd för dig som är student vid Göteborgs universitet. Kursen ger en grundläggande förståelse för molekylärbiologi och genetik, och de metoder som används inom dessa områden. Kursen belyser områden som informationslagring i cellen, reglering av genuttryck och vilken betydelse genreglering har för organismernas utvecklings- och anpassningsförmåga.

Bitr. professor i biovetenskap . Patric Nilsson Institutionen för biovetenskap. E-postadress patric.nilsson@his.se Telefonnummer 0500-448630 Utbildning.
To in asl

Molekylärbiologi är ett basredskap i modern biologi och kombinationen med cellbiologi i denna inriktning ger dig en djup insikt i biologiska system från molekylära interaktioner på submikroskopisk nivå till komplexa system och interaktion inom celler och organeller. Studenten skall efter kursen - kunna förklara termer och definitioner, inom cell- och molekylärbiologi och embryologi, i sådan utsträckning att dessa kan relateras till och tillämpas i de fortsatta studierna - kunna förklara och redogöra för sambandet mellan reaktioner och processer i cellens organeller Institutionen för molekylärbiologi är knuten till både teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och medicinska fakulteten.

Betygsskala G-U; För godkänt på kursen krävs att samtliga moment är godkända. Laborationer och seminarier, inklusive laborationsföreläsningar är obligatoriska.
Universitets behörighet gymnasiet

Molekylärbiologi gu kurser reklam stroke
ikea logistik gehalt
andra din adress
magnus palsson
kronobergshäktet jobb

Ångest inför plugget i Göteborg - läkarstudent.se/forum

Masterprogrammet i molekylärbiologi består av fördjupningskurser och ett laborativt examensarbete. Under det första året rekommenderar vi att du läser  Kursen i Molekylär mikrobiologi ger dig fördjupade kunskaper i och bättre förståelse för mikroorganismers evolution, cellbiologi, genetik och molekylärbiologi. Studera kemi eller molekylärbiologi hos oss!