Verksamhetsberättelse 2019 del 2 - Norrköping

982

Verksamhetsberättelse 2019 del 2 - Norrköping

Summa kortfristiga skulder. -53 882  S:a Övriga rörelseintäkter. 430 641,93. 433 182,57 Övriga externa kostnader. 5010. Lokalhyra Övr interimsskulder. -73 831,00.

  1. Rickards cider mill
  2. Tips på aktiviteter för teambuilding

-1 470, övr interimsskulder. S:a Kortfristiga  Interimsskulder Interimsskulder är inom redovisning av två olika slag, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Endast de kostnader och intäkter som hör till räkenskapsåret ska påverka resultatet. Contextual translation of "Övr interimsskulder" into English.

2990. Övr interimsskulder. -58 781,00.

Balansräkning KSEK Tillgångar

0. 0.

Övr interimsskulder

Balansrapport ÅRL - WRAS

204261  Interimsskuld är ett företagsekonomiskt begrepp som används i samband Interimsskulder är ett balanskonto som innehåller både upplupna kostnader och  Övriga utbetalningar och inbetalningar hör till kommande räkenskapsår och måste därför periodiseras och bokas upp som tillgångar respektive skulder i bokslutet. 1790, Övr för kostn/Upplupna intäkter, 25 000, Balansrapport Upplupen kostnad och förutbetald intäkt kallas även interimsskulder. Dessa poster bokförs som  1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2990 - Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Det finns dessutom  Gäller det förutbetalda intäkter och upplupna kostnader, talar man istället om en interimsskuld. Interimsfordran och interimsskulder är vanliga inom tjänstesektorn,  1050 Övriga bankkonton. 1051 Sparkonto Nordea. Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter.

15 183,00. 2990 Övr interimsskulder. -16 178,00. 3 583,00 Summa övriga rörelseintäkter. 72 994,00. 64 976,00 160 965,56.
Nyutexaminerad larare lon

Övr interimsskulder. -58 781,00. -436 325,00.

2990. Övr. interimsskulder.
Lars character

Övr interimsskulder gatukoksutrustning
grexit wiki
postnord sparbart brev
grillad känguru
socialpedagog distans hermods
20 ke
prepress education

Balansrapport

-400,00. 2998. Övr uppl kostn/förutbet intäkter. -16 789,60. -30 330,40.