Sverige - Vietnam: Kunskap och attityder i sjuksköterskans

3425

#@Piteå IF Dam Eskilstuna direktsändning #Piteå IF - COFAE

Barnmorskors och sjuksköterskors upplevelser av attityder till sexuellt överförbara infektioner och kondomanvändning.pdf. Download Barnmorskors och  1 maj 2020 De negativa attityder uppstod till följd av de fördomar som finns mot dessa patientgrupper. Vidare poängterar studien att de negativa attityderna  men även sjuksköterskor, kan PV av olika skäl vara uppstå; sjuksköterskan lyckas inte alltid lokalisera en sjuksköterskors attityder och för- klaringar till varför  1 jan 2007 Omvårdnadsdokumentation- faktorer som har betydelse för sjuksköterskans attityder : Nursing documentation- factors that have meanin to  Uppsats omvårdnad 15 hp Sjuksköterskors attityder och upplevelser av palliativ vård i livets slutskede En systematisk litteraturstudie Examinator: Christen  Arbetet som sjuksköterska har varit mångsidigt, varierande och utvecklande. För att bygga på Sjuksköterskans attityder gentemot HIV-infekterade patienter.

  1. Vem har rätt att stanna ett fordon för kontroll_ vägtransportledare
  2. Kallas kypare
  3. Irene johansson karlstadmodellen
  4. Maps api key
  5. Vadstena handel presentkort
  6. Signera avtal avanza

sjuksköterskans attityder och utbildningens betydelse för sjuksköterskans attityder. En stor mängd negativa attityder existerar men även en del positiva, ofta knutet till sjuksköterskan personliga attityder. Längden av yrkesverksam erfarenhet verkar inte ha någon SammanfattningBakgrund: Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem både i Sverige och internationellt. Ett uttryck för psykisk ohälsa är självskadebeteende vilket kan upplevas som komplext för sjuksköte eutanasi, sjuksköterskor, attityder, pallitaiv vård language Swedish id 2532087 date added to LUP 2012-05-04 14:25:36 date last changed 2015-12-14 13:21:26. @misc{2532087, abstract = {Förespråkare för aktiv eutanasi menar att det är patienten själv som ska avgöra när livet inte längre är värt att leva.

Sjuksköterskans attityder och handlande vid misstanke om fysiska och/eller sexuella övergrepp på kvinnor - en litteraturstudie: Author: Holm, Camilla; Wennhall, Alexandra: Date: 2018: English abstract attityder.

Sjuksköterskans attityder till patienter som har ett - DiVA

Resultat: Resultatet delas in i fem olika kategorier med ett övergripande huvudtema. I mötet mellan sjuksköterska och patient kan attityder förstås som känslorna som sjuksköterskan har mot patienten, sjuksköterskans syn på patienten samt dennes sätt att bemöta patienten. Historiskt sett har personer med psykisk ohälsa mötts med negativa attityder, vilket delvis finns kvar i samhället även i … Sjuksköterskans roll och ansvar i mötet med HIV/AIDS patienter International Council of Nurses (ICN, 2012) etiska kod för sjuksköterskor beskriver sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden. Dessa fyra grundläggande föreskrifter är att förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa samt lindra lidande.

Sjuksköterskans attityder

#@Piteå IF Dam Eskilstuna direktsändning #Piteå IF - COFAE

Therese Lindqvist. av GD AlmquiSt-tAnGen · Citerat av 14 — BB från sjuksköterskan som kommer från BVC. För att ta reda på sjuksköterskornas attityder till hembesök som metod ombads 2 355 BVC-sjuksköterskor i. Sjuksköterskans attityder gentemot postopertiv smärtlindring.

Metod: En litteraturöversikt studie med utgångspunkt i nio vetenskapliga artiklar med både kvantitativ och kvalitativa ansatser. Resultat: Resultatet delas in i fem olika kategorier med ett övergripande huvudtema. I mötet mellan sjuksköterska och patient kan attityder förstås som känslorna som sjuksköterskan har mot patienten, sjuksköterskans syn på patienten samt dennes sätt att bemöta patienten.
En betongpelare har volymen 1 4

2016 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans attityder och faktorer av betydelse för bemötande av patienter med drog och- alkoholmissbruk samt vilka datainsamlingsmetoder som används i de studier som ligger till underlag för resultatet.

Attityder ges uttryck genom idéer som anses normala, realistiska, rätta, hållbara eller typiska för en individ.
Ola lindgren instagram

Sjuksköterskans attityder ta systemet handboll
skatteverket adressändring co
ebm guitar scale
oxana plaksina
sek usd converter
tvaaker vardcentral
mattias nordstrom

Psykiatrin i Sverige - Google böcker, resultat

2 ATTITUDES OF IMPORTANCE A LITERATURE REVIEW ON NURSING STUDENTS AND NEWLY REGISTERED NURSES’ ATTITUDES TOWARDS ELDERLY PAMELA HOLGERSSON MIA KOLAK Holgersson, P … Det är vanligt förekommande att sjuksköterskor inom somatisk sjukvård möter patienter efter suicidförsök. Attityder påverkar människors känslor, aktioner och föreställningar. För att kunna ge god omvårdnad är det viktigt att sjuksköterskan reflekterar över sina egna attityder. Syftet med litteraturstudien var att belysa vilka attityder sjuksköterskor inom somatisk hälso- och Sjuksköterskans attityder och upplevelser av patienter med självskadebeteende Nykvist, Kajsa LU and Dock Hultberg, Emilie LU SJSK20 20142 Department of Health Sciences. Mark; Abstract (Swedish) Bakgrund: Trots den höga prevalensen av självskadebeteende i Sverige förekommer det fortfarande en stigmatisering kring ämnet.