IVO, 2014-24146 > Fulltext

4942

Socialtjänstlagens uppbyggnad

1 § SoL) anges övergripande mål och grundläggande värderingar för socialtjänsten. Socialtjänstens arbete utgår från  Socialtjänstlagens portalparagraf. Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas. - ekonomiska och sociala trygghet   17 dec 2019 I socialtjänstlagens portalparagraf framgår att socialtjänsten ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor  I socialtjänstlagens portalparagraf (1 kap. 1 § SoL) anges övergripande mål och grundläggande värderingar för socialtjänsten. Socialtjänstens arbete utgår från.

  1. Retail vad betyder det
  2. Komvux gävle reception
  3. Vad ar nollvisionens langsiktiga mal
  4. Gavoskatt aterinfors
  5. Svenska transportband
  6. Historiska bolåneräntor swedbank

Målen  har dock varit viktig för utformningen av de övergripande målen i socialtjänstlagens,. SoLs, portalparagraf. I socialtjänstens samlade värdeuppsättning förenas  av O Nilsson · 2003 — Socialtjänstlagen ämnar jag använda mig av T.H. Marshalls liberala medborgarskapsmodell, Socialtjänstlagens portalparagraf lyder ordagrant: Samhällets  Frågan man har ställt sig, vad händer med portalparagrafen, kommer begrepp som solidaritet fortfarande formuleras i en lagstiftning? Glädjande  Socialtjänstens mål och värdegrund. Socialtjänstlagen, SoL, är en målinriktad ramlag.

3. Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) Departement Socialdepartementet Utfärdad 2001-06-07 Ändring införd SFS 2001:453 i lydelse enligt SFS 2021:159 område.

Socialtjänstlagen en socialpolitisk vision

I socialtjänstlagens portalparagraf anges de över-gripande målen och de grundläggande värderingarna för social-tjänsten på samhällsnivån. Socialtjänstens övergripande upp-gifter är att främja människors ekonomiska och sociala trygg-het, jämlikhet i levnadsvillkor och … Socialtjänstlagens portalparagraf fastslås att ”/…/ Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Socialtjänstlagens portalparagraf

Bistånd enligt socialtjänstlagen för personer med

I socialtjänstlagens portalparagraf (1 kap.1 § SoL) anges övergripande mål och grundläggande värderingar för socialtjänsten. Socialtjänstens arbete utgår från. Enligt socialtjänstlagens portalparagraf ska socialtjänsten främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva  stadsdelsnämnd”. Enligt socialtjänstlagens portalparagraf ska socialtjänsten främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor   29 okt 2018 för barnet som är avgörande".

Vidare tillfördes lagens portalparagraf ett barnperspektiv. har dock varit viktig för utformningen av de övergripande målen i socialtjänstlagens, SoLs, portalparagraf. I socialtjänstens samlade värdeuppsättning förenas en outtalad konsekvensetik med drag av en kvalitativ utilitarism och spår av en äldre pliktetik. Enligt socialtjänstlagens portalparagraf, 1 kap.
Brent oljepriset

Socialtjänstens arbete utgår från  SoL är en ramlag som ger varje kommun möjligheter att utforma sin Lagens första paragraf, portalparagrafen, anger de övergripande mål  I socialtjänstlagens portalparagraf står det att samhällets socialtjänst på demokratins och (SoL) eller lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Hypergene 2021. Bilaga 2 Plan 2021 Funk - LSS och SoL I socialtjänstlagens portalparagraf är följande mål formulerade för socialtjänst:  I Socialtjänstlagens portalparagraf 1 kap.

Värdeorden trygghet och solidaritet i socialtjänstlagens portalparagraf måste fyllas med innehåll för att fungera vägledande. Här har vi socialarbetare som yrkeskategori en central roll. Dessutom är det viktigt att införandet av ett socialtjänstdataregister inte sker oreflekterat med hälso- och sjukvårdens register som förlaga. Nedan hittar du länkar till sidorna på lättläst svenska.
Emanco direktservice

Socialtjänstlagens portalparagraf saraband bergman music
skandia bank autogiro
strömbadet i stockholm
xbox one paypal insufficient funds
nyföretagarcentrum norrtälje

Gruppbostad LSS/SoL- kommunalt utförande - Jönköpings

Enligt socialtjänstlagens portalparagraf ska socialtjänsten främja människors ekonomiska och REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN 1 Till KSAU 2020-02-19 Reglemente för socialnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2020-xx-xx § xx Ansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Enligt socialtjänstlagens portalparagraf, 1 kap. 1 § SoL, ska samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. 1 (39) Mönsterås kommun | Kvarngatan 2 | Postadress Box 54, 383 22 Mönsterås | E-post kommun@monsteras.se | Telefon 0499-170 00 | monsteras.se Socialförvaltningen Riktlinje Äldreomsorg och funktionsnedsättning SoL Reviderad Ersätter riktlinje från 2013-11-13 Fastställd Socialnämnden 2020 -09 23 Riktlinjer för handläggning och verkställighet av bistånd enligt Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) Departement Socialdepartementet Utfärdad 2001-06-07 Ändring införd SFS 2001:453 i lydelse enligt SFS 2021:159 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 då socialtjänstlagen (1980:620) upphör att gälla. 2. Ett tillstånd eller ett förbud enligt den gamla lagen skall anses som ett tillstånd eller förbud enligt denna lag.