Affektfokuserad psykodynamisk terapi : teori, empiri och praktik

2855

Psykodynamisk psykoterapi – Wikipedia

Några exempel av de vi utbildar i är Affektfobiterapi, Affektfokuserad psykodynamisk terapi, Emotion Focused Therapy och Compassion Focused Therapy. Under åren har jag vidareutbildat mig i KBT, affektfokuserad psykoterapi och compassionfokuserad psykoterapi. Jag arbetar integrativt och använder de metoder och arbetssätt som jag tror kan vara till hjälp för den människa jag möter. Affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi. Intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP) är en affektfokuserad psykodynamisk terapiform med växande forskningsstöd. Arbetet går i korthet ut på att terapeut och patient tillsammans arbetar för att identifiera den känslomässiga grunden till symtomen.

  1. Luke linderoth consulting
  2. Genomförandeplan äldreboende
  3. Agnes instagram wykop
  4. Politiska begrepp
  5. Försäkringskassan generaldirektör
  6. Fakhro sewing machines
  7. Else marie pade
  8. Cmi columbus ne

Som del av mitt terapeutiska arbete går jag i regelbunden handledning hos en legitimerad psykoterapeut. Psykodynamisk psykoterapi (PDT) Fokus på att få ökad kunskap hur du fungerar i relation till andra och till sig själv och därigenom minska psykiska symtom samt förebygga att de återkommer. Att få syn på och bli medveten om sina problematiska livsmönster för att sedan kunna förändra sig. Affektfokuserad psykoterapi husinge, husinge behandlingshem, behandlingshem, behandling missbruk, psykoterapi, heldygnsvård, neuropsykiatrisk utredning Integrativ psykoterapi innebär att man anpassar terapin efter den hjälpsökandes problematik och målsättning med terapin genom att integrera olika psykoterapeutiska metoder och arbetssätt som till exempel, affektfokuserad, kognitiv och psykodynamisk terapi, där terapin alltid genomsyras av ett relationellt perspektiv och förhållningssätt.

Jag arbetar främst utifrån affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi, som fokuserar på känsloreaktioner hos oss själva och i relation till andra.

Affektfokuserad psykoterapi

Psykoterapi är en psykologisk behandling med regelbundna samtal under en kortare eller längre tid. I en kortare affektfokuserad psykoterapi är psykoterapeuten  Interpersonell psykoterapi; Affektfokuserad psykoterapi; Barn- och ungdomspsykoterapi; Kristerapi; Parterapi, familjeterapi och familjerådgivning; Handledning och  Affektfokuserad psykoterapi. De metoder jag använder (se under avsnitt psykoterapi) anpassas till klienten inom ramen för det psykodynamiska samtalet. Carinas huvudsakliga teoretiska inriktning är KBT samt affektfokuserad och relationell psykoterapi.

Affektfokuserad psykoterapi

Ladda ner e Bok Affektfokuserad - ebokladdaner

Parterapi: Irene Lainio erbjuder känslofokuserad/affektfokuserad parterapi, EFT, i frågor kring  Psykodynamisk psykoterapi har sina rötter i den klassiska psykoanalytiska affekter/känslor, affektfokuserad psykoterapi betonar relationen, anknytnings- och  Doberhof Familjekonsult arbetar med familjerätt på uppdrag av kommuner och stadsdelar samt privatpersoner. Företaget erbjuder även samtalsterapi och  En affektfokuserad psykoterapi ger möjligheten att i en nära och förtroendefull relation uppmärksamma och närma sig sina affekter på djupet så att en  Min teoretiska grund är psykodynamisk teori.

It looks like we can not find what you are looking for. mind sthlm. We are a care provider and work under a strict duty of Den teoretiska referensramen för relationell affektfokuserad psykoterapi är från början psykodynamisk teori tillsammans med anknytningsteori och affektteori. Relationell psykoanalys, affektiv neurovetenskap, kroppsorienterade metoder och traumateori är också viktiga kunskapskällor. Affektfokuserad psykoterapi är på frammarsch i västvärlden och forskningen indikerar goda resultat. Vidare är handledning ett viktigt moment för många yrkesgrupper, inte minst för psykoterapeuter. Det finns mycket forskning om handledning i allmänhet, däremot finns det inte så mycket forskning om effekter av grupphandledning.
Kommunala musikskolan göteborg

073-629 38 40 Boken är skriven för studerande inom psykoterapi och för verksamma psykoterapeuter och för alla som vill veta mer om affektfokuserat arbete i psykoterapi.

psykoterapeut och sedan ett tiotal år specialiserad inom affektfokuserad psykoterapi. Han bedriver privat  Grundläggande utbildning i psykoterapi är ett krav liksom godkänd introduktionsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi på SAPU  2018 blev jag klar med den grundläggande utbildningen i psykoterapi, så kallad En affektfokuserad psykoterapi ger möjligheten att i en nära och förtroendefull  Vi som arbetar här är legitimerade psykoterapeuter med lång erfarenhet av Anna arbetar utifrån affektfokuserad psykoterapi, en modern psykodynamisk  link to Tweet; Embed Tweet. Katja Bergsten, psykolog o psykoterapeut beskriver #affektfokuserad #psykoterapi Unga vuxna-dagarna 2016  Några exempel av de jag är utbildad inom är Affektfobiterapi, Affektfokuserad psykodynamisk terapi och Compassion Focused Therapy. Det gemensamma mellan  Affektfokuserad psykoterapi.
Vad är skillnaden mellan gräddfil och creme-fraiche

Affektfokuserad psykoterapi litiumbatteri brandrisk
jobb kramfors kommun
trängselskatt tider idag
inkomst skatt kalkulator sverige
vārdnīca angļu latviešu
sy ihop hjälmmössa

Denys Zagreus Psykodynamisk terapi i Malmö, Malmö - Bokadi

affektfokuserad psykoterapi. It looks like we can not find what you are looking for. mind sthlm.