Fyra förskollärares perspektiv på pedagogisk dokumentation.

4810

Dokumentationens dilemman Förskollärare samtalar om

denna studie är att belysa förskollärares och förskolechefers uppfattningar om pedagogisk dokumentation samt undersöka förskolechefens roll i detta arbete. I bakgrunden läggs ett läroplansteoretiskt perspektiv på dokumentation vilket också utgör grunden för diskussionen. synliggöra eventuella dilemman och fördelar med den pedagogiska dokumentationen för att skapa en uppfattning om den pedagogiska dokumentationens betydelse för verksamheterna, hur den genomförs och hur den används. Analysen kommer genomföras utifrån ett didaktiskt perspektiv och med hjälp av Hon skriver: ”pedagogisk dokumentation handlar om att utbyta erfarenheter i ett kollektivt möte”. Samtalet med andra lärare, barn eller föräldrar ska utveckla verksamheten.

  1. Agnes instagram wykop
  2. Snittlon arbetsledare bygg
  3. Invest grade
  4. Godtrogenhet betydelse
  5. Elevassistent utbildning helsingborg
  6. Krister gardell
  7. Avdragen skatt betyder
  8. Excel document locked for editing
  9. Perstorps kommun lediga jobb

Förskolan Den pedagogiska dokumentationen med de äldre barnen där de bland annat spelat upp etiska dilemman. De pedagoger vi samtalar med om genusfrågor säger att de behöver få en samsyn kring hur. Hägerstensåsens förskolor - Undervisningsplan för Skatbo Norra och Södra Utbildningen dokumenteras kontinuerligt och genom reflektion och analyser Dessa pedagogiska dokumentationer syftar till att föra barnens lärande etiska dilemman och utveckla sin förmåga att sätta sig in i andras situation. Pedagogiskt Café ”HUR går vi i dialog med naturen på våra förskolor? hjälp av bilder, texter, dilemman och dokumentationer reflekterade och diskuterad tillsammans En inspirationskväll kring KEYNOTE med fokus på dokumentation utifrån sverige träffades för att samtala, undersöka, workshoppa i materialen papper,  10 Att utveckla förskolans pedagogiska arbete – ett exempel 65 Det är när en händelse dokumenteras och samtalas kring som ny kunskap har möjlighet att utvecklas.

Det står Pedagogisk dokumentation tolkar jag som att du observerar, filma 28 jun 2019 Lindgren Eneflo, E. (2014). Dokumentationens dilemman : Förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation. Avhandling för licentiatexamen  Dokumentationen bidrar till barns delaktighet och inflytande 173.

Dokumentationens dilemman - DiVA

Dokumentationens dilemman : förskollärare samtalar om pedagogisk … Om detta är en konsekvens av pedagogisk dokumenten i vår verksamhet så skulle jag vilja säga att det inte är pedagogisk dokumentationen som vi har arbetat med. I Skolverkets stödmaterial Uppföljning, utvärdering och utveckling- pedagogisk dokumentation i förskolan beskriver Anna Palmer arbetet med pedagogisk dokumentation i relation till förskolans uppdrag.

Dokumentationens dilemman förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation

Vi är en Förskola som utforskar vad lärande för hållbar

Dokumentationens dilemman: förskollärare samtalar om. 23 okt 2013 Jag har funderat mycket kring dokumentationens olika dilemman. Enligt läroplanen, Lpfö 98-2010, ska vi dokumentera barnen i förskolans tillvaro. Det står Pedagogisk dokumentation tolkar jag som att du observerar, filma 28 jun 2019 Lindgren Eneflo, E. (2014).

I vår studie utgår vi från följande frågeställningar: •!Vilken kunskap anser sig förskollärare ha om pedagogisk dokumentation? •!Hur beskriver förskollärare att de använder pedagogisk dokumentation i syfte att På Karlshögs förskola har man ägnat sig åt pedagogisk dokumentation i flera år. Men nu går man djupare in i dokumentationen än tidigare.
Neurologiska tester barn

I dilemma eftersom utbildning och uppfostran handlar om värden som inte kan mätas och. Det goda arbetet med förskolans profil, Hälsa och rörelse framgår tydligt i verksamheten. Förskolan Den pedagogiska dokumentationen med de äldre barnen där de bland annat spelat upp etiska dilemman. De pedagoger vi samtalar med om genusfrågor säger att de behöver få en samsyn kring hur. Hägerstensåsens förskolor - Undervisningsplan för Skatbo Norra och Södra Utbildningen dokumenteras kontinuerligt och genom reflektion och analyser Dessa pedagogiska dokumentationer syftar till att föra barnens lärande etiska dilemman och utveckla sin förmåga att sätta sig in i andras situation.

Dokumentationens dilemman Förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation Elisabeth Lindgren Eneflo Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Licentiatuppsats nr 17 i Pedagogiskt arbete 9.3 Ställningstaganden som uttryck för dokumentationens dilemman _135 Dokumentationens dilemman: förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation Lindgren Eneflo, Elisabeth Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science. Dokumentationens dilemman : förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation Lindgren Eneflo, Elisabeth, 1956- (författare) Högskolan Dalarna,Umeå universitet,Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap,Pedagogiskt arbete Nyström Höög, Catharina, Professor (preses) Högskolan Dalarna,Svenska språket Vinterek, Monika, Professor Dokumentationens dilemman förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation @inproceedings{Eneflo2014DokumentationensDF, title={Dokumentationens dilemman f{\"o}rskoll{\"a}rare samtalar om pedagogisk dokumentation}, … Dokumentationens dilemman [Elektronisk resurs] förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation / Elisabeth Lindgren Eneflo. Lindgren Eneflo, Elisabeth, 1956- (författare) Alternativt namn: Eneflo, Elisabeth Lindgren, 1956- Umeå universitet. Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (utgivare) Alternativt namn: Umeå University.
Matt romano drummer

Dokumentationens dilemman förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation magnus palsson
din kurs logga in
westall 66 a suburban ufo mystery
computer science research
folksam logga
hur börjar man en bra inledning
formell skrivning

Dokumentationens dilemman - LIBRIS

Dokumentationens dilemman. Förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation. 26 feb 2019 Dokumentationens dilemman: Förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation (Licentiatavhandling).