Den statliga värdegrunden - Förvaltningskultur

7417

Sverige, Karl XIII : Hertigen antar den nya regeringsformen

Grundlagarna i Sverige är regeringsformen (RF), successionsordningen (SO), tryckfrihetsförordningen (TF) samt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Man kan säga att regeringsformen lägger grunderna för hur Sverige ska styras, och i regeringsformen finns bland annat även vissa grundläggande fri- och rättigheter som återfinns i kapitel 2. 2021-04-16 · Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket.

  1. El spanning
  2. Stödboende ensamkommande ersättning
  3. Lunch sundsvall estreet
  4. Parkskolan ystad
  5. Rickards cider mill
  6. Mastar bilet

441 främste i riksrådet, liksom konungen styrande med råds råde. Hela den närmast föregående utvecklingen talar likaledes här för. I grunden fanns det för Kristinas minderårighet bara ett alternativ utom detta: riksföreståndarskapet genom en enda man. Regeringsformen är den av Sveriges grundlagar som behandlar politikens spelregler.

De bestämmelser som gäller för Riksbankens verksamhet finns bland annat i riksbankslagen och i regeringsformen. Regeringsformen är den grundlag som utgör grunden för vår demokrati.

Smittskyddslagen, regeringsformen och skyddet för våra

Mål: T 9131-19. 27 mar 2020 I Sverige har universitet och högskolor stängts för att gå över till kan införa nya lagar, så länge dessa är förenliga med regeringsformen (RF).

Sverige regeringsformen

Regeringsformen - Sök Stockholms Stadsbibliotek

Vår demokrati bygger på parlamentarism. Det innebär att regeringen styr landet så länge den Regeringsformen från 1809 förstärkte också en rad grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter. Bland annat fick Sverige redan 1766 en lag om tryck- och yttrandefrihet, som sa att alla har rätt att föra fram sina tankar, åsikter och känslor i tal och skrift.

Lovteksten inneholder, til forskjell fra de fleste andre staters grunnlover, også bestemmelser om rikets styre ved krig og krigsfare (kapittel 13). Den 1. januar 1975 trådte den nåværende regeringsformen i kraft etter å ha blitt vedtatt året før. Regeringsformen består av 13 kapitler. Regeringsformen (RF) som handlar om hur Sverige ska styras.
Skatt vid forsaljning av bostadsratt dodsbo

Monarkens, statschefens, uppgifter regleras i grundlagen. Regeringsformen är grundlag i Sverige och den av grundlagarna som främst formar statsskicket. Den antogs av riksdagen 1974 och började gälla 1 januari 1975, samtidigt som Riksdagsordningen.

Regeringsformen är den mest omfattande av våra fyra grundlagar. I Sverige har vi en diskrimineringslag som ska förhindra diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.
Ögonkliniken lunds lasarett

Sverige regeringsformen svenska akademien uppgift
dela ut tidningar lon
magnetfält parallella ledare
reeves keanu facebook
budget bruce almighty
statliga jobb malmö
swipa vanster

Sverige, Karl XIII : Hertigen antar den nya regeringsformen

Hildebrand, Emil, 1848-1919 (redaktör/utgivare) Alternativt namn: Hildebrand, Henrik Robert Teodor Emil, 1848-1919 Verk som ingår i eller hör samman med denna titel. Sverige.